Dag

01 november, 1915

00090297FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETGEN. EISENHOWER MAMIE DOUDFÖRSTA VÄRLDSKRIGETM00FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETM00FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETM0000108847WW I - Mountain Warfare in the AlpsFÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET