Dag

19 oktober, 1915

M00M00M00M00FÖRSTA VÄRLDSKRIGET SKADADE HUSFÖRSTA VÄRLDSKRIGET SKADADE HUSFÖRSTA VÄRLDSKRIGET SKADADE HUSM00