Dag

14 oktober, 1915

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETimg414topfoto-2012012313022