Dag

01 februari, 1915

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETWW I - Western Front - Battle of Champagne 191500134242