Dag

03 april, 1910

KUNGLIGA TELEGRAF OCH RIKSTELEFONSTATIONSÖDERMALM