Dag

01 maj, 1907

0021840700218408002183990021840300218410Första majdemonstration