Dag

01 maj, 1907

0021840700218399002184080021840300218410Första majdemonstration