Dag

13 juli, 1906

DJURGÅRDSSTADENLILLA HASSELBACKENLÅNGA GATAN