Dag

17 maj, 1905

http://tt.se/media/image/sdlsp1f0df6http://tt.se/media/image/sdlsp1f0dee