joanna

Joanna Rubin Dranger är professor i illustration på Konstfack, bilderboksskapare och serietecknare. Moa Matthis är författare, skribent och filosofie doktor. Tillsammans driver de projektet Bilders Makt, en folkbildande webbplats om stereotypa bilder, som kommer att lanseras under hösten. 

 

Vad är en stereotyp bild och hur fungerar de?

En stereotyp bild är en generalisering, en överdriven bild av en viss grupp. Stereotypa bilder fungerar ungefär som ett grovt förenklat och inlärt skyltsystem, skyltar vi har lärt oss att känna igen, som toalettskyltar eller trafikskyltar. Få människor identifierar sig med stereotypa bilder. Rasistiska och antisemitiska stereotypers funktion är istället att kommunicera en bild av de som i en kultur uppfattas som främmande eller annorlunda än en själv.

 

Hur uppstår stereotypa bilder?

De uppstår ofta i direkt koppling till historiska skeenden, där de fyller en propagandistisk funktion genom att framställa grupper av människor som annorlunda, underlägsna och farliga. Därifrån färdas de vidare in i populärkulturen och genom att upprepas förvandlas de till visuella ”sanningar”. Bilder begränsas inte som det verbala språket av språk- eller nationsgränser utan kan färdas fritt mellan språkområden och nationer, såväl i kulturella som i kommersiella sammanhang. Många av de stereotypa bilder som har diskuterats i Sverige de senaste åren är repetitioner av historiska stereotypa bilder som florerat i många olika länder under många decennier, ibland under århundraden.

 

”Många av de stereotypa bilder som har diskuterats i Sverige de senaste åren är repetitioner av historiska stereotypa bilder”

 

Varför reproduceras stereotypa bilder om och om igen? 

Stereotypa bilder reproduceras ofta omedvetet, men det finns givetvis också sammanhang där det finns ett uttalat eller outtalat syfte med att stereotypisera vissa grupper. Stereotypa bilder har ofta reproducerats oreflekterat inom marknadsföring, reklam och inom populärkulturen. En stereotyp bild som identifieras med en viss vara har kunnat bli en central del av varumärkesetableringen. Bildens förmåga att färdas över språkgränser gör den också extra användbar inom marknadsföring över nationsgränser.   

 

”Stereotypa bilder har ofta reproducerats oreflekterat inom marknadsföring”

 

Vilka konsekvenser kan stereotypa bilder få?

Stereotypa bilder tenderar att få oss att läsa in det som liknar stereotypen när vi ser och möter människor, och bortse från det som inte liknar stereotypen. Det här sker i hög utsträckning på ett omedvetet plan. Stereotyperna tenderar alltså att ställa sig framför vår möjlighet att se och möta individen. Om vi ser på vissa människor som mindre individuella och mångfasetterade än vi själva, finns det en risk att vi avhumaniserar. Ett tydligt exempel är den forskning från USA som visar att vita jurygrupper oftare dömer de svarta som liknar stereotypen till döden, än de som inte liknar stereotypen.

 

Om man verkligen vill undvika att sprida stereotypa bilder, vilka är era bästa tips? 

Det är egentligen väldigt enkelt. Om vi inte vill sprida stereotyper kan vi teckna eller fotografera eller köpa bilder som inte repeterar stereotypen. Stereotypa bilder av människor är inte bara djupt problematiska, de är också fantasilösa eftersom de bara upprepar det som redan har gjorts och visats mängder av gånger tidigare. 

 

”Stereotypa bilder av människor är inte bara djupt problematiska, de är också fantasilösa”

 

Vilken påverkan har bilder på våra liv idag jämfört med tidigare?

Bilder kommunicerar väldigt direkt och vi kan ha svårt att sortera och formulera våra intryck från alla de bilder vi möter dagligen. Bilder har även tidigare använts effektivt för att främmandegöra och avhumanisera olika grupper, det är inget nytt, men idag lever vi i en betydligt mer visuell kultur än tidigare och genom den nya tekniken sker spridningen av bilder både lättare och snabbare än tidigare.

 

”Om vi lär oss att känna igen de stereotypa bilderna är risken mindre att vi repeterar dem omedvetet”

 

Hur kan vi öka medvetenheten och ifrågasätta stereotypa bilder? 

Om vi lär oss att känna igen de stereotypa bilderna är risken mindre att vi repeterar dem omedvetet. I Sverige finns en förhållandevis stor kännedom om hur stereotypa bilder av kön ser ut, och hur stereotypa bilder av kön kan påverka enskilda människors kroppsuppfattning och självbild negativt. På samma sätt kan vi både lära oss att känna igen andra stereotypa framställningar och bli mer medvetna om deras negativa effekter.

 

 

stereotyp1
Medan de som försvarar stereotypa bilder ofta bara tycks känna till den bild de försvarar, och se den som unik…
stereotyp1
…ser de som kritiserar stereotyperna repetitionen av snarlika bilder genom historien och i samtiden.

 

Foto: Fredrik Persson/TT