Röster om mångfald

Läs intervjuer med forskare, kreatörer och fotografer.

 

 

joanna
Matilda Kahl
Raoul Galli
Emilia Bergmark-Jiménez

Emilia Bergmark-Jiménez

”Den stereotypa bilden står egentligen bara i vägen för produkten”

Läs intervju

Jeff Werner