Förändra bilden

Hur ser deras bilder ut?

Hör barn berätta om vilka bilder de har av olika yrken. 

Kolla filmen